Článek

VLOŽENÍ ČLÁNKU (UPRAVENÉHO PO RECENZI): ZDE

Pokyny pro autory

 

Články budou odevzdávány ve wordové šabloně, která je k dispozici v sekci „Ke stažení“ – ZDE.

Maximální délka článku (včetně obrázků, grafů, literatury i abstraktu) je 8 stran. Minimální požadovaný rozsah článku jsou 4 strany. Strukturu článku je žádoucí dodržovat, pokud se však jedná o tzv. rešerši, dodržujte strukturu přiměřeně.

Prosíme o dodržování šablony. Text vepisujte přímo do šablony, nekopírujte jej. Případně použijte funkci vložit jinak.

Obrázky vkládejte přímo do článku. Minimální požadované rozlišení obrázků je 300 dpi, maximální velikost obrázku je 15 x 15 cm.

V recenzním řízení budou hodnocena tato kritéria:

  • zda abstrakt koresponduje s obsahem článku,
  • zda článek obsahuje cíl výzkumu, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr,
  • zda jsou metodické postupy jasně popsány,
  • zda je analýza stávajícího stavu kvalitně provedena,
  • zda článek obsahuje originální analýzy a výsledky,
  • zda je navržená metodika v článku relevantní,
  • zda jsou reference k článku korektní a v dostatečném počtu,
  • zda je článek formálně a jazykově v pořádku,
  • zda je téma článku aktuální.

Recenzenti mají k dispozici informaci o studovaném ročníku DSP autora a při hodnocení článků k tomuto budou rovněž přihlížet.

 

Před odesláním článku

Důsledně zkontrolujte dodržení požadovaných stylů odstavců. Pro lepší kontrolu článek před odevzdáním uložte rovněž v PDF, odevzdávat se bude článek v obou formátech.

 

Jednotlivé soubory pojmenujte následovně:

článek v DOCX: „specificky symbol.docx„, článek v PDF: „specificky symbol.pdf„.

 

Informace o zpracování osobních údajů na VUT je umístěna na https://www.vutbr.cz/vut/osobni-udaje.