Partneři

Generální partneři

 

 

CKAIT_logo Firma Keller – speciální zakládání, spol. s r.o. se zabývá řešením geotechnických problémů. Služby firmy Keller jsou využívány napříč obory jako dopravní konstrukce, průmyslové, komerční, bytové stavby a projekty zabývající se ochranou životního prostředí.
CKAIT_logo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je stavovská organizace sdružující autorizované osoby pracující ve stavebnictví. V současné době tvoří členskou základnu ČKAIT více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků.
Ceskomoravsky_cement_logo Českomoravský cement, a. s. je největším výrobcem cementu v České republice. Svým zákazníkům nabízí širokou škálu vysoce kvalitních volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví a poskytuje jim také odborné technické poradenství a logistiku.
CKAIT_logo Skupina CTP je česká developerská společnost, zabývající se stavbou a pronájmem komerčních prostor, jako jsou průmyslová a logistická centra nebo kancelářské komplexy.

 

Mediální partneři

 

Civil Engineering Journal je vědeckým časopisem oboru stavebnictví, jehož cílem je prezentovat nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji v oblasti stavebního inženýrství. Časopis je spravován veřejnou vysokou školou (Stavební fakultou ČVUT v Praze).
Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Czech Journal of Civil Engineering je online vědecký časopis, jehož cílem je publikovat kvalitní původní vědecké příspěvky výzkumných pracovníků, akademických pracovníků a doktorandů na otevřené a snadno dostupné platformě.
TZB-info je informativní zdroj z oboru stavebnictví s dalším zaměřením na úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Od roku 2010 je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
GaKO_logo Geodetický a kartografický obzor je recenzovaný odborný časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. GaKO je měsíční periodikum, které plní svou odbornou, vědeckou a informačně-vzdělávací funkci v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, výzkumu, vzdělávání a v komerční sféře.

 

Další partneři konference

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je provozovatelem vodovodních a stokových sítí na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Svým rozsahem se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice. Mezi činnosti VAS patří, kromě provozu vodovodů a kanalizací, také projekční činnost, stavební a montážní práce, poskytování služeb akreditovaných vodohospodářských laboratoří a mnohé další.
Společnost Brněnské komunikace a.s. se, kromě správy a údržby komunikací a dopravních staveb na území statutárního města Brna, zabývá také stavební činností v dopravě, organizací dopravy, geodetickými pracemi, projekční a inženýrskou činností, tvorbou prognóz, plánováním a modelováním dopravy a nespočtem dalších činností souvisejících s dopravou.
Společnost PIS PECHAL, s. r. o. se specializuje na zpracování projektů mostních konstrukcí. Velkou část své kapacity společnost věnuje zpracování výrobní dokumentace pro výrobu a montáž ocelových mostů. Společnost PIS PECHAL, s. r. o. také zajišťuje inženýrskou, expertní a poradenskou činnost v oboru ocelových konstrukcí.
Společnost CONSULTEST s.r.o. vznikla v roce 1997 jako dceřiná společnost švýcarské společnosti Consultest AG. Consultest je spolehlivým partnerem, který je prověřený působením na stavbách dopravní infrastruktury v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Pivovar Starobrno najdete na Starém Brně a je tak přirozeně silně spjat celou svou historií i současností s Brnem a svým regionem, na který je náležitě hrdý. Starobrněnské pivo je vyráběno z těch nejkvalitnějších surovin a věnujeme mu od začátku až do konce maximální péči, abyste si na něm pořádně pochutnali.

Profesionální jazykové korektury a překlady odborných textů od akademicky vzdělaných korektorů s garancí dodání do 48 hodin.