Články 2021

Příspěvky oceněné v roce 2021

Autorům oceněných příspěvků bude nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví, TZB-info a Vodovod.info.

1.1 Architektura v pozemním stavitelství

Martin Poliak: Zastrešenie ruín v architektonických kontextoch
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Jan Vystrčil: Návrh fasádního panelu za pomoci parametrického modelování a aditivní výroby
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Michal Brandtner: Struktura negrafických dat pro využití LCA v BIM: případová studie
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Martin Hejl: Srovnání doby výstavby extenzivní zelené střechy konstruované z předpěstovaných panelů a pomocí klasické
konstrukce

(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Daniel Kliment: Vnímání městských scén a hodnota pohledu
Perception of Urban Scenes and the Value of View

(Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

2. Dopravní stavby

Igor Mikolášek: Rozdělení pravděpodobnosti dopravní poptávky ve zvolený den a čas
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Michal Petýrek: Výsledky porovnávacích měření rayleighova vlnění in situ a ve zkušebním boxu
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

Simona Šarvaicová: Šmyková odolnosť fragmentu dosky v pretlačení overená experimentálnym testom
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Lucia Ondrušková: Vplyv vybraných parametrov na napätia v skrutkovom spoji v skle
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Pavel Koudela: Mikrovyztužování zemin vlákny zhotovenými pomocí 3D tisku
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Ivana Kumpová: Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

4. Stavební mechanika

Gizem Erdinç: Exploration of Simple Kriging Method
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

Kristína Pániková: Průběh dlouhodobého testu denitrifikace
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
David Fučík: Změna odtoku vody v závislosti na tvaru podtlakového vtoku
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Lubomír Petrula: Stanovení rychlosti eroze a erodibility průsakové cesty v píscích
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

6. Stavebně materiálové inženýrství

Martin Nguyen: Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky z různých vstupních surovin
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Petra Schůtová: Vlhkostní vlastnosti smrkového dřeva
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Petr Figala: Výzkum chemicky odolného materiálu pro rubovou injektáž
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

7. Management stavebnictví

Tomáš Hrdlička: Komplexní analýza trhu s dřevostavbami
(Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Gabriela Bariczová: Automatizovaná kontrola kvality realizácie stavebných objektov
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov – Stavební fyzika a prostředí v budovách

Dominika Macková: Zabezpečenie požadovanej teploty studenej pitnej vody vo vodovode v budove
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Ondřej Nespěšný: Predikce činitele zvukové pohltivosti helmholtzových rezonátorů pro účely inženýrské praxe
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)