Články 2020

Příspěvky oceněné v roce 2020

Autorům oceněných příspěvků byla nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví a TZB-info.

 

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

Ema Ruhigová: Heating in a Burgher House – Input Parameters and Assumptions
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Samuel Cruz: Modeling of Surface Roughness of the Buildings in CFD and Wind Tunel
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Jiří Patloka: Možnost použití cementových lepidel u dřevostaveb
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Patrik Šťastný: Posúdenie použitia technológie podrezávania pri historických konštrukciách
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

2. Dopravní stavby

Igor Mikolášek: Proč k odhadu stochasticke´ kapacity pozemní komunikace nelze použít Kaplan-Meierův odhad
(Centrum Dopravního výzkumu, v. v. i., Brno)
Ondřej Bret: Vliv údržby na akustickou pohltivost protihlukových stěn u železničních tratí
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

Matúš Neusch: Rotačná tuhosť prípojov v drevených konštrukcíách s Alumidi konzolami
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Martin Lavko: Rozloženie napätia v sklenených nosníkoch a jeho závislosť na vzdialenosti medzi otvorom a hranou nosníka
(Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
Shaza Ibrahim: Laboratory Study to Improve Expansive Soils Using Lime-Column Technique
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Martin Závacký: Vplyv štíhlosti horninových skúšobných telies na pevnosť v jednoosom tlaku
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Kristýna Hrabová: Kvantifikace udržitelnosti betonových konstrukcí
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Martin Lišovský: Udržitelnost výroby betonu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Aleksandar Vidaković: Teoretická analýza distribúcie priečneho zaťaženia a spolupôsobiaca šírka v mostovkových doskách
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

4. Stavební mechanika

Eftychia Apostolidi: Innovative Perforated Steel Sheet Reinforcement: Corbel Approach
(Institute of Structural Engineering, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna)
Lukáš Novák: Citlivostní analýza nezávislá na statistických momentech s využitím rozvoje polynomiálního chaosu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Matúš Turis: Stanovenie dynamického koeficientu intenzity napätia pre konzolový nosník s prierezom v tvare písmena L
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

Kristína Pániková: Vývoj testu inhibice denitrifikace
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Veronika Singrová: Provzdušňování a míchání pomocí kombinovaných systémů
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Lubomír Petrula: Zařízení pro výzkum zpětné eroze průsakové cesty v píscích
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

6. Stavebně materiálové inženýrství

Jana Majerová: Zkoumání pórovitosti trubek vytvrzovaných na místě
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Ondřej Pikna: Studium vývoje hydratačních teplot a redukce objemových změn v betonech
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Tomáš Žlebek: Chemická stabilita inovativní spárovací hmoty
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

7. Management stavebnictví

Michaela Ďurinová: Hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov opráv vozoviek
(Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline)

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Richard Honti: Segmentácia rovín a valcov z mračien bodov
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Radoslav Choleva: Určenie nábehového času absolutného trackera
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Richard Kratochvíl: Výpočet kvazigeoidu z různorodých dat
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov – Stavební fyzika a prostředí v budovách

Petra Vorlíčková: Možnosti zvýšení povrchové teploty nad rosný bod na připojovací spáře a zasklení okna
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)