Články 2019

Příspěvky oceněné v roce 2019

Autorům oceněných příspěvků byla nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví a TZB-info.

 

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

Anna Marie Černá: Dopad zateplení domů G40 a G55 na kompozici fasád
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Miloslav Novotný: Měření vnitřního mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Michal Brandtner: Sledování nasazení zvedacích prostředků při realizaci monolitických stropních konstrukcí
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Lukáš Bříza: Analýza a sběr dat při využití manipulačních prostředků
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

2. Dopravní stavby

Erik Dušek: Vývoj kvality geometrických parametrů koleje
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

Martin Zavacký: Strains of Rock During Uniaxial Compression Test
(Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology)
Ondřej Januš: Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Patrícia Vaňová: Push-out tests of continuous shear connectors
(Stavebná fakulta, Technická Univerzita v Košiciach)
Richard Dvořák: Vztah mezi rezonanční frekvencí a rychlostí ultrazvuku teplotně exponovaného betonu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Lenka Uhlířová: Interakcia kvapaliny a konštrukcie pravouhlej nádrže
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Ivana Kumpová: Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jan Havelka: Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

Zuzana Németová: Metodický postup aplikácie EROSION-3D modelu s hodnotením vplyvu eróz. proc. na príkl. povodia
(Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology)
Kateřina Schrimpelová: Odstávky denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Tomáš Sucháček: Tlakové poměry, spotřeba vody a její průběh: reálná studie
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jana Nováková: Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

5. Stavebně materiálové inženýrství

Tomáš Žlebek: Možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu jako plniva do polymerní spárovací hmoty
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Cecílie Mizerová: Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Lucia Bulíková: Možnosti využitia cementárenských odpraškov pri úprave zemín
(Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Jana Húšťavová: Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

6. Management stavebnictví

Lenka Mičechová: Diagnostika stavebných objektov metódou mobilného 3D skenovania
(Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline)
Tomáš Hrdlička: Dřevostavby – nejen ekonomický pohled na výstavbu
(Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

7. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Radoslav Choleva: Určovanie parametrov Laser Trackera z merania v mikrosieti
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)