Články 2018

Příspěvky oceněné v roce 2018

Autorům oceněných příspěvků byla nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví a TZB-info.

 

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

Jan Tichý: Mediační princip v územním plánování
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jakub Čurpek: Analýza výsledkov laboratórnych experimentov a numerických modelov
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Miroslava Kmecová: CFD simulácia vetrania garáže
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Michal Kovářík: Využití principů technologie zdění kleneb pro návrh způsobu realizace skořepin aditivní výrobou
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

2. Dopravní stavby

Ondřej Bret: Měření absolutního svislého posunu desky při rázové zatěžovací zkoušce pomocí laserových snímačů
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Pavel Šperka: Použití R-materiálu a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem do asfaltové směsi typu VMT
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

Jan Nováček: Technologie zesilování betonových desek na protlačení pomocí dodatečných smykových trnů
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Michal Venglár: Numerická a experimentálna analýza niektorých vlastných tvarov kmitania mosta
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Katarina Fábryová Chaloupková: Analýza výsledkov laboratórnych experimentov a numerických modelov
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Richard Dvořák: Nedestruktivní testování a rentgenová difrakční analýza žárem degradovaného betonu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Zuzana Kamenická: Analýza rýchlosti uhoľnatenia drevených prvkov s trhlinami
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

Zuzana Németová: Impact of Land Use Changer on Soil Water Erosion Estimated by Physically-Based Erosion Model
(Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology)
Ivana Marko: Účinnosť sorpcie pri odstraňovaní bromičnanov
Zuzana Kamenická: Analýza rýchlosti uhoľnatenia drevených prvkov s trhlinami
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Jakub Major: Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

5. Stavebně materiálové inženýrství

Tomáš Žižlavský: Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy Guar
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Karel Mikulica: Použití recyklovaného betonu jako podloží pod průmyslovou podlahu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

6. Management stavebnictví

Marek Vrbka: Inovace stanovaní nabídkových cen ve stavebním podniku – parametrické rozpočtování
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

7. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Pavol Letko: Newtonovská limita vo všeobecnej teórii relativity
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

8. Stavební fyzika a technická zařízení budov

Ema Kiabová: Jazyk architektonickej tvorby vo vzťahu k sociálnym aspektom udržateľnosti
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)