Záštita

Záštita nad konferencí JUNIORSTAV 2022

VUT_logo Rektor VUT v Brně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

udělil záštitu

nad 24. ročníkem odborné konference doktorského studia

JUNIORSTAV 2022.

FASTVUT_logo Děkan Fakulty stavební, VUT v Brně

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

udělil záštitu

nad 24. ročníkem odborné konference doktorského studia

JUNIORSTAV 2022.

Pořádající ústav

GED_logo Ústav geodézie

Fakulta stavební

VUT v Brně

Spolupořádající ústav

BZK_logo Ústav betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební

VUT v Brně

KDK_logo Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Fakulta stavební

VUT v Brně