Záštita

Záštita nad konferencí JUNIORSTAV 2021

ČR_erb Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Robert Plaga

udělil záštitu

nad 23. odbornou konferencí doktorského studia

s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2021.

VUT_logo Rektor VUT v Brně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

udělil záštitu

nad 23. ročníkem odborné konference doktorského studia

JUNIORSTAV 2021.

FASTVUT_logo Děkan Fakulty stavební, VUT v Brně

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

udělil záštitu

nad 23. ročníkem odborné konference doktorského studia

JUNIORSTAV 2021.

Pořádající ústav

VHO_logo Ústav vodního hospodářství obcí

Fakulta stavební

VUT v Brně

Spolupořádající ústav

 

 

GED_logo Ústav geodézie

Fakulta stavební

VUT v Brně