Vložné

 

 

CZK
(vč. DPH)
EUR
(zahr. účastník, včetně DPH)
aktivní účastník 2500 Kč 100 €
pasivní účastník 1500 Kč 60 €

 

Fakturační údaje

Poplatek bude hrazen ve prospěch:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00, Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Platbu je potřeba provést do:    15. 1. 2023

 

CZK platby

Číslo účtu: 111044081 / 0300

Variabilní symbol: 122200006

Specifický symbol: vygenerován při registraci

Při platbě je nutné uvést specifický i variabilní symbol!

 

Vložné pro studenty a zaměstnance VUT

Převod prostředků v rámci VUT zajišťují správci rozpočtu (většinou paní sekretářky, příp. správci rozpočtu projektů apod.), a to vždy v lednu roku 2023. Není možné hradit vložné z projektů ukončených v prosinci roku 2022.

Tento způsob platby umožňuje úhradu vložného bez DPH (platba v rámci VUT).

V případě platby z vlastních prostředků je nutné zaplatit částku vč. DPH. Tuto platbu provedete klasicky z Vašeho bankovního účtu dle zaslaných údajů kdykoliv do termínu konference. Pro tento typ platby je nutné při registraci vyplnit Vaše fakturační údaje, na základě kterých Vám bude ekonomickým oddělením FAST vystaven daňový doklad.

 

EU platby

Číslo účtu: 1017324663 / 0300

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZPP

Měna účtu: EUR

Kód banky: 0300

 

U zahraničních plateb do poznámky k platbě uveďte vaše jméno a přidělený specifický a variabilní symbol.

Poznámka: Zahraniční účastníci platí v případě online konání konference vložné bez DPH. Účastníci z ČR platí vložné vč. DPH.