Garanti sekcí

1. Pozemní stavby

2. Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

3. Konstrukce a dopravní stavby

  • Konstrukce betonové a zděné
  • Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
  • Stavební zkušebnictví
  • Geotechnika
  • Stavební mechanika
 • Odborný garant: doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
  • Železniční konstrukce a stavby
  • Pozemní komunikace

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

5. Management stavebnictví

6. Geodézie, kartografie a geoinformatika