Garanti sekcí

1. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství

2. Dopravní stavby

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

4. Stavební mechanika

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

6. Stavebně materiálové inženýrství

7. Management stavebnictví

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov