Témata konference

1. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství

 • Architektura v pozemním stavitelství
 • Konstrukce pozemních staveb
 • Realizace staveb
 • Městské inženýrství

2. Dopravní stavby

 • Pozemní komunikace
 • Železniční konstrukce a stavby

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

 • Konstrukce betonové a zděné
 • Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
 • Geotechnika
 • Stavební zkušebnictví

4. Stavební mechanika

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

 • Vodní hospodářství krajiny
 • Vodní hospodářství obcí
 • Vodní stavby

6. Stavebně materiálové inženýrství

 • Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
 • Nové stavební hmoty

7. Management stavebnictví

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov

 • Technická zařízení a energie budov
 • Stavební fyzika a prostředí v budovách