Témata konference

1. Pozemní stavby

 • Architektura v pozemním stavitelství
 • Konstrukce pozemních staveb
 • Technická zařízení a energie budov
 • Stavební fyzika a prostředí v budovách
 • Realizace staveb
 • Městské inženýrství

2. Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

 • Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
 • Nové stavební hmoty

3. Konstrukce a dopravní stavby

 • Konstrukce betonové a zděné
 • Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
 • Stavební zkušebnictví
 • Geotechnika
 • Stavební mechanika
 • Pozemní komunikace
 • Železniční konstrukce a stavby

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

 • Vodní hospodářství krajiny
 • Vodní hospodářství obcí
 • Vodní stavby

5. Management stavebnictví

6. Geodézie, kartografie a geoinformatika