Průběh konference

Vážení účastníci

 

v den konference bude jednání v sekcích rozděleno do jednotlivých „místností“, které budou představovat kanály v týmu Juniorstav 2021 v aplikaci MS Teams. V jednotlivých kanálech bude spojeno jednání více sekcí.

Přehled jednacích místností, TÝM JUNIORSTAV 2021:

 • KANÁL 1.1 + 1.2 + 1.4
  • 1.1 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Architektura v pozemním stavitelství
  • 1.2 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Konstrukce pozemních staveb
  • 1.4 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Městské inženýrství
 • KANÁL 1.3
  • 1.3 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Realizace staveb
 • KANÁL 2.1 + 2.2
  • 2.1 Dopravní stavby – Pozemní komunikace
  • 2.2 Dopravní stavby – Železniční konstrukce a stavby
 • KANÁL 3.1 + 3.4
  • 3.1 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Konstrukce betonové a zděné
  • 3.4 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Stavební inženýrství
 • KANÁL 3.2 + 3.3
  • 3.2 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
  • 3.3 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Geotechnika
 • KANÁL 4.0
  • 4. Stavební mechanika
 • KANÁL 5.1 + 5.3
  • 5.1 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní hospodářství krajiny
  • 5.3 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní stavby
 • KANÁL 5.2
  • 5.2 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní hospodářství obcí
 • KANÁL 6.1 + 6.2
  • 6.1 Stavebně materiálové inženýrství – Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
  • 6.2 Stavebně materiálové inženýrství – Nové stavební hmoty
 • KANÁL 7.0
  • 7. Management stavebnictví
 • KANÁL 8.0
  • 8. Geodézie, kartografie a geoinformatika
 • KANÁL 9.1 + 9.2
  • 9.1 Stavební fyzika a technická zařízení budov – Technická zařízení a energie budov
  • 9.2 Stavební fyzika a technická zařízení budov – Stavební fyzika a prostředí v budovách

Další informace naleznete v části Program, případně v Týmu Juniorstav 2021 v MS Teams.