Průběh konference

Vážení účastníci

 

v den konference bude jednání v sekcích rozděleno do jednotlivých „místností“, které budou představovat kanály v týmu Juniorstav 2022 v aplikaci MS Teams. V jednotlivých kanálech bude spojeno jednání více sekcí.

Přehled jednacích místností, TÝM JUNIORSTAV 2022:

 • KANÁL 1.1 – 1.3
  • 1 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Architektura v pozemním stavitelství
  • 3 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Realizace staveb
 • KANÁL 1.2 – 1.4
  • 2 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Konstrukce pozemních staveb
  • 4 Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství – Městské inženýrství
 • KANÁL 2.1 – 2.2 – 7.0
  • 1 Dopravní stavby – Pozemní komunikace
  • 2 Dopravní stavby – Železniční konstrukce a stavby
  • Management stavebnictví
 • KANÁL 3.1 – 3.4
  • 1 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Konstrukce betonové a zděné
  • 4 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Stavební inženýrství
 • KANÁL 3.2 – 3.3
  • 2 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní
  • 3 Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika – Geotechnika
 • KANÁL 4.0 – 5.3
  • Stavební mechanika
  • 3 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní stavby
 • KANÁL 5.1 – 5.2
  • 1 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní hospodářství krajiny
  • 2 Vodní hospodářství a vodní stavby – Vodní hospodářství obcí
 • KANÁL 6.1 – 6.2
  • 1 Stavebně materiálové inženýrství – Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
  • 2 Stavebně materiálové inženýrství – Nové stavební hmoty
 • KANÁL 8.0
  • Geodézie, kartografie a geoinformatika
 • KANÁL 9.1 – 9.2
  • 1 Stavební fyzika a technická zařízení budov – Technická zařízení a energie budov
  • 2 Stavební fyzika a technická zařízení budov – Stavební fyzika a prostředí v budovách

Další informace naleznete v části Program, případně v Týmu Juniorstav 2022 v MS Teams.