Program

 

8:00 – 8:30 Prezence účastníků konference
8:30 Slavnostní zahájení konference
Úvodní přednáška
9:30 – 16:00 Jednání v sekcích
18:00 Slavnostní zakončení v aule
18:30 Společenský večer

Změna programu vyhrazena

 

Program jednotlivých sekcí

Sekce 1

Pozemní stavby

Sekce 2+4

Fyzikální a materiálové inženýrství, vodní hospodářství a vodní stavby

Sekce 3A

Konstrukce a dopravní stavby

Sekce 3B+5

Konstrukce a dopravní stavby, management stavebnictví

Sekce 6

Geodézie, kartografie a geoinformatika