Organizační struktura konference

děkan fakulty stavební

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c

proděkan pro tvůrčí činnost a digitalizaci

doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

garant konference

Eva Šuhajdová

hlavní organizátor
organizační tým

Slávka Pobucká

 • organizátor pro obor Pozemní stavby
 • přijímání článků, komunikace s účastníky a recenzenty

 

Šimon Baránek

 • organizátor pro obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • rozvoj konference
 • hlavní grafik konference

 

Kristýna Hrabovská

 • organizátor pro obor Konstrukce a dopravní stavby
 • přijímání článků, komunikace s účastníky a recenzenty

 

Tomáš Kozel

 • organizátor pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby
 • zajištění průběhu konference, občerstvení a doprovodného programu

 

Jakub Federla

 • organizátor pro obor Management stavebnictví
 • finance a sponzoring
 • správa sociálních sítí konference

 

Jakub Nosek

 • organizátor pro obor Geodézie a kartografie
 • zajištění sborníku
 • správa webu konference