Vložné

CZK
(vč. DPH)

CZK
(bez DPH)

EU
(zahr. účastník)

aktivní účastník

1200 Kč

992 Kč

37 €

pasivní účastník

0 Kč

0 Kč

0 €

 

Fakturační údaje

Poplatek bude hrazen ve prospěch:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00, Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Platbu je potřeba provést do:    28. 1. 2021

 

CZK platby

Číslo účtu: 111044081 / 0300

Variabilní symbol: 122000003

Specifický symbol: vygenerován při registraci

Při platbě je nutné uvést specifický i variabilní symbol!

 

Vložné pro studenty a zaměstnance VUT

Převod prostředků v rámci VUT zajišťují správci rozpočtu (většinou paní sekretářky, příp. správci rozpočtu projektů apod.), a to vždy v lednu roku 2021. Není možné hradit vložné z projektů ukončených v prosinci roku 2020.

Tento způsob platby umožňuje úhradu vložného bez DPH (platba v rámci VUT).

V případě platby z vlastních prostředků je nutné zaplatit částku vč. DPH. Tuto platbu provedete klasicky z Vašeho bankovního účtu dle zaslaných údajů kdykoliv do termínu konference. Pro tento typ platby je nutné zaslat na email info@juniorstav.cz Vaše fakturační údaje, na základě kterých Vám bude ekonomickým oddělením FAST vystaven daňový doklad.

 

EU platby

Číslo účtu: 1017324663 / 0300

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZPP

Měna účtu: EUR

Kód banky: 0300

 

U zahraničních plateb do poznámky k platbě uveďte vaše jméno a přidělený specifický a variabilní symbol.

Zahraniční účastníci letos hradí vložné bez DPH.