Vložné

CZK
(vč. DPH)

CZK
(bez DPH)

EU
(zahr. účastník)

aktivní účastník

2500 Kč

2066 Kč

98 €

pasivní účastník

1000 Kč

826 Kč

40 €

 

Fakturační údaje

Poplatek bude hrazen ve prospěch:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00, Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Platbu je potřeba provést do:    27. 1. 2022

 

CZK platby

Číslo účtu: 111044081 / 0300

Variabilní symbol: 122100001

Specifický symbol: vygenerován při registraci

Při platbě je nutné uvést specifický i variabilní symbol!

 

Vložné pro studenty a zaměstnance VUT

Převod prostředků v rámci VUT zajišťují správci rozpočtu (většinou paní sekretářky, příp. správci rozpočtu projektů apod.), a to vždy v lednu roku 2022. Není možné hradit vložné z projektů ukončených v prosinci roku 2021.

Tento způsob platby umožňuje úhradu vložného bez DPH (platba v rámci VUT).

V případě platby z vlastních prostředků je nutné zaplatit částku vč. DPH. Tuto platbu provedete klasicky z Vašeho bankovního účtu dle zaslaných údajů kdykoliv do termínu konference. Pro tento typ platby je nutné při registraci vyplnit Vaše fakturační údaje, na základě kterých Vám bude ekonomickým oddělením FAST vystaven daňový doklad.

 

EU platby

Číslo účtu: 1017324663 / 0300

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZPP

Měna účtu: EUR

Kód banky: 0300

 

U zahraničních plateb do poznámky k platbě uveďte vaše jméno a přidělený specifický a variabilní symbol.