Konference

Konference JUNIORSTAV je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů nejen ze stavebních fakult, ale i fakult podobně zaměřených, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Konference JUNIORSTAV 2023 se bude konat 26. 1. 2023.

Příspěvky jednotlivých účastníků budou vydány elekronicky s přiřazeným číslem ISBN.  V průběhu konference budou články prezentovány ve formě klasické prezentace nebo v posterové sekci. Bude tedy možné diskutovat se všemi kolegy a odborníky z praxe nad vlastní vědecko-výzkumnou prací. V rámci prezentací a diskuzí lze navázat kontakty s kolegy řešící podobné téma z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. navázat spolupráci i s praxí.