Vložné

CZK (vč. DPH)

EU

aktivní účastník

1200 Kč

45 €

pasivní účastník

0 Kč

0 €

 

Fakturační údaje

Poplatek bude hrazen ve prospěch:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00, Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Platbu je potřeba provést do:    bude upřesněno

 

CZK platby

Číslo účtu: 111044081/0300

Variabilní symbol: 122000003

Specifický symbol: vygenerován při registraci

Při platbě je nutné uvést specifický i variabilní symbol!

 

EU platby

Číslo účtu: 1017324663/300

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZP

Měna účtu: EUR

Kód banky 0300

 

U zahraničních plateb do poznámky k platbě uveďte vaše jméno a přidělený specifický a variabilní symbol.