Články 2023

Příspěvky oceněné v roce 2023

Autorům oceněných příspěvků bude nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví, TZB-info.

1. Pozemní stavby

Tomáš Žajdlík: Posúdenie budovy z hľadiska uhlíkovej stopy a cirkulárnej ekonomiky
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Eva Mišovýchová: CFD simulácia mechanicky vetraného podzemného parkoviska so vzduchovou clonou
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Jan Vystrčil: Možnosti numerického modelování tepelných ostrovů ve městech
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

2. Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Jakub Gašpárek: Praktické použitie časticovej similácie pri predikcií kontaminácie betónu chloridmi
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Karolína Hudec Jakubíková: Vliv styrenu na mechanické vlastnosti polymerní hmoty pro bezvýkopovou sanaci kanalizačních řádů
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

3.1 Konstrukce a dopravní stavby – Konstrukce

Klara Freudenberger: Uplatnenie efektu spojitej dosky v rámci prípoja stropnej dosky z krížom lepeného lamelového dreva k ocelovému nosníku.
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Marek Velešík: Parametrická studie vzepětí nosného lana štíhlých mostních konstrukcí
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jaroslav Baran: Šmyková odolnosť predpätého nosníka i prierezu s rôznymi stupňami vystuženia a predpätia
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Matej Jurgoš: Šmykové a ohybové namáhanie nosníkov z betónu z recyklovaného kamenina
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

3.2 Konstrukce a dopravní stavby – Dopravní stavby

Majda Belhaj : Studie porovnání modulu tuhosti asfaltové směsi pomocí vybraných zkušebních metod – čtyřbodová zkouška ohybem a zkouška v příčném tahu
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Jiří Pospíšil: Vliv hutnění zkušebních těles na vlastnosti asfaltového betonu
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

Ondřej Zedník: Hydraulická vodivost filtračních materiálů vytvořených ze stavebních recyklátů
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

5. Management stavebnictví

Kateřina Malečková.: Architektura a realitní trh – vlastní bydlení a aktuální dění

6. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Andrej Hideghéty: Testovanie elipsového hranového operátora na účely časovej základnice
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Barbora Korekáčová: 20 rokov hydrológie Európy z pohľadu GRACE a GRACE-FO
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Marek Hoffmann: Tvorba webové mapové aplikace přírodních katastrof
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)