Papers 2020

Papers awarded in 2020

The authors of the awarded papers were offered the opportunity to publish an article in the journals Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví and TZB-info.
 

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Ema Ruhigová: Heating in a Burgher House – Input Parameters and Assumptions
Samuel Cruz: Modeling of Surface Roughness of the Buildings in CFD and Wind Tunel
Jiří Patlok: Možnost použití cementových lepidel u dřevostaveb
Patrik Šťastný: Posúdenie použitia technológie podrezávania pri historických konštrukciách

2. Transportation Engineering

Igor Mikolášek: Proč k odhadu stochastické kapacity pozemní komunikace nelze použít Kaplan-Meierův odhad
Ondřej Bret: Vliv údržby na akustickou pohltivost protihlukových stěn u železničních tratí

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Matúš Neusch: Rotačná tuhosť prípojov v drevených konštrukcíách s Alumidi konzolami
Martin Lavko: Rozloženie napätia v sklenených nosníkoch a jeho závislosť na vzdialenosti medzi otvorom a hranou nosníka
Shaza Ibrahim: Laboratory Study to Improve Expansive Soils Using Lime-Column Technique
Martin Závacký: Vplyv štíhlosti horninových skúšobných telies na pevnosť v jednoosom tlaku
Kristýna Hrabová: Kvantifikace udržitelnosti betonových konstrukcí
Martin Lišovský: Udržitelnost výroby betonu

4. Structural Mechanics

Eftychia Apostolidi: Innovative Perforated Steel Sheet Reinforcement: Corbel Approach
Lukáš Novák: Citlivostní analýza nezávislá na statistických momentech s využitím rozvoje polynomiálního chaosu
Matúš Turis: Stanovenie dynamického koeficientu intenzity napätia pre konzolový nosník s prierezom v tvare písmena L

5. Water Management and Water Structures

Kristína Pániková: Vývoj testu inhibice denitrifikace
Veronika Singrová: Provzdušňování a míchání pomocí kombinovaných systémů
Lubomír Petrula: Zařízení pro výzkum zpětné eroze průsakové cesty v píscích

6. Building Materials and Components

Jana Majerová: Zkoumání pórovitosti trubek vytvrzovaných na místě
Ondřej Pikna: Studium vývoje hydratačních teplot a redukce objemových změn v betonech
Tomáš Žlebek: Chemická stabilita inovativní spárovací hmoty

7. Structural Economics and Management

Michaela Ďurinová: Hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov opráv vozoviek

8. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

Richard Honti: Segmentácia rovín a valcov z mračien bodov
Radoslav Choleva: Určenie nábehového času absolutného trackera
Richard Kratochvíl: Výpočet kvazigeoidu z různorodých dat

9. Building Physics, Building services

Petra Vorlíčková: Možnosti zvýšení povrchové teploty nad rosný bod na připojovací spáře a zasklení okna