Papers 2019

Papers awarded in 2019

The authors of the awarded papers were offered the opportunity to publish an article in the journals Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví and TZB-info.
 

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Anna Marie Černá: Dopad zateplení domů G40 a G55 na kompozici fasád
Miloslav Novotný: Měření vnitřního mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře
Michal Brandtner: Sledování nasazení zvedacích prostředků při realizaci monolitických stropních konstrukcí
Lukáš Bříza: Analýza a sběr dat při využití manipulačních prostředků

2. Transportation Engineering

Erik Dušek: Vývoj kvality geometrických parametrů koleje

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Martin Zavacký: Strains of Rock During Uniaxial Compression Test
Ondřej Januš: Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie
Patrícia Vaňová: Push-out tests of continuous shear connectors
Richard Dvořák: Vztah mezi rezonanční frekvencí a rychlostí ultrazvuku teplotně exponovaného betonu
Lenka Uhlířová: Interakcia kvapaliny a konštrukcie pravouhlej nádrže
Ivana Kumpová: Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
Jan Havelka: Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství

4. Water Management and Water Structures

Zuzana Németová: Metodický postup aplikácie EROSION-3D modelu s hodnotením vplyvu eróz. proc. na príkl. povodia
Kateřina Schrimpelová: Odstávky denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva
Tomáš Sucháček: Tlakové poměry, spotřeba vody a její průběh: reálná studie
Jana Nováková: Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

5. Building Materials and Components

Tomáš Žlebek: Možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu jako plniva do polymerní spárovací hmoty
Cecílie Mizerová: Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi
Lucia Bulíková: Možnosti využitia cementárenských odpraškov pri úprave zemín
Jana Húšťavová: Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu

6. Structural Economics and Management

Lenka Mičechová: Diagnostika stavebných objektov metódou mobilného 3D skenovania
Tomáš Hrdlička: Dřevostavby – nejen ekonomický pohled na výstavbu

7. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

Radoslav Choleva: Určovanie parametrov Laser Trackera z merania v mikrosieti