Papers 2018

Papers awarded in 2018

The authors of the awarded papers were offered the opportunity to publish an article in the journals Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví and TZB-info.
 

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Jan Tichý: Mediační princip v územním plánování
Jakub Čurpek: Analýza výsledkov laboratórnych experimentov a numerických modelov
Miroslava Kmecová: CFD simulácia vetrania garáže
Michal Kovářík: Využití principů technologie zdění kleneb pro návrh způsobu realizace skořepin aditivní výrobou

2. Transportation Engineering

Ondřej Bret: Měření absolutního svislého posunu desky při rázové zatěžovací zkoušce pomocí laserových snímačů
Pavel Šperka: Použití R-materiálu a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem do asfaltové směsi typu VMT

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Jan Nováček: Technologie zesilování betonových desek na protlačení pomocí dodatečných smykových trnů
Michal Venglár: Numerická a experimentálna analýza niektorých vlastných tvarov kmitania mosta
Katarina Fábryová Chaloupková: Analýza výsledkov laboratórnych experimentov a numerických modelov
Richard Dvořák: Nedestruktivní testování a rentgenová difrakční analýza žárem degradovaného betonu
Zuzana Kamenická: Analýza rýchlosti uhoľnatenia drevených prvkov s trhlinami

4. Water Management and Water Structures

Zuzana Németová: Impact of Land Use Changer on Soil Water Erosion Estimated by Physically-Based Erosion Model
Ivana Marko: Účinnosť sorpcie pri odstraňovaní bromičnanov
Jakub Major: Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou

5. Building Materials and Components

Tomáš Žižlavský: Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy Guar
Karel Mikulica: Použití recyklovaného betonu jako podloží pod průmyslovou podlahu

6. Structural Economics and Management

Marek Vrbka: Inovace stanovaní nabídkových cen ve stavebním podniku – parametrické rozpočtování

7. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

Pavol Letko: Newtonovská limita vo všeobecnej teórii relativity

8. Building Physics, Building services

Ema Kiabová: Jazyk architektonickej tvorby vo vzťahu k sociálnym aspektom udržateľnosti